بنر

فهرست زیرپورتالها

نقشه سایت

صفحه نخست

خدمات ما

خدمات‌ حسابداری

استقرار و راه اندازی نرم افزار های حسابداری

ثبت رویداد های مالی

ایجاد کدینگ اختصاصی

ثبت اطلاعات اولیه و اسناد معوقه

اصلاح حسابها

محاسبات حقوق و دستمزد

ارسال لیست بیمه و مالیات

تهیه تراز و گزارشات حسابداری

محاسبه بهای تمام شده

بستن حسابها و ثبت سند اختتامیه و افتتاحیه

تنظیم اظهارنامه عملکرد

تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده

تهیه گزارشات فصلی

تهیه جدول استهلاک و لیست دارایی ها

محاسبه سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد

خدمات‌ حسابرسی

حسابرسی صورتهای مالی

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی اجمالی

حسابرسی داخلی

حسابرسی مالیاتی

کنترل موجودی انبار و انبار گردانی

خدمات‌ مالیاتی

ثبت نام و اخد کد اقتصادی و کد کارگاهی

ثبت نام و دریافت گواهی ارزش افزوده

تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده

تهیه گزارشات فصلی

تنظیم اظهارنامه عملکرد

ارسال مالیات حقوق

حضور در جلسات و هیئت های بیمه و مالیات

تنظیم لایحه اعتراضی و دفاعیه مالیاتی

خدمات‌ اداری‌ و‌ پرسنلی

امور کارگزینی و استخدام

انعقاد قرارداد و تهیه پرونده پرسنلی

ثبت نام بیمه پرسنل

تهیه لیست کارکرد و مرخصی پرسنل

تهیه لیست حقوق و مزایا

مشاوره‌

در خصوص اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده و عملکرد

در خصوص قراردادها و مشاوره ها

در خصوص راه اندازی نرم افزار های حسابداری

انجام تخصصی فعالیت های تحلیلی و آماری

طرح های لازم در زمینه استفاده بهینه از منابع

در خصوص تهیه گزارش های مالی میان دوره و پایان دوره

در خصوص تهیه صورتهای مالی و جریان وجوه نقد و محاسبه سود و زیان

در خصوص آیین نامه ها و دستور العمل ها و رهنمود های لازم

کاهش جرایم

مالیات های مستقیم

عدم تسلیم اظهارنامه

عدم پرداخت یا تقسیط بدهی پس از ابلاغ

عدم انجام تکالیف و صدور صورتحساب

عدم پرداخت حق بیمه

عدم پرداخت مفاصا حساب

حسابرسی تامین اجتماعی

پروژه های پایان سال مالی

تحریر دفاتر قانونی

محاسبه بهای تمام شده

بستن حسابها و ثبت سند اختتامیه و افتتاحیه

تنظیم اظهار نامه عملکرد

محاسبه ی سود و زیان و تهیه تراز

تهیه گزارش عملکرد و ارزیابی

صورت جریان وجوه نقد

تهیه جدول استهلاک و لیست دارایی ها

اعزام کارشناس

استقرار تیم حسابداری و پشتیبانی

استقرار تیم حسابرسی و کنترل کننده

جلسه حضوری با کارشناسان و مشاوران مالی

آموزش های ویدیویی

اخبار

مقالات

معرفی موسسه

ارتباط با ما

فرصت های شغلی

نقشه سایت

لینک های مفید و پرکاربرد

سوالات متداول

شیوه های پرداخت